Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Podunk Oy
Lauri Lehtisen tie17
06530 Kerkkoo
Y-tunnus 2196061-7
info@podunk.fi
www.podunk.fi

Yhteyshenkilö

Elina Nissinen
040 7396856
elina.nissinen@podunk.fi

Rekisterin nimi

Podunk Oy asiakasrekisteri.

Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päästösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, sähköpostin, osoitteen sekä tilaustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan rekisteröintilomakkeesta. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja Yumega- kaupan hallintatyökalulla.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Podunk Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja niin verkon osalta kuin fyysisestikin. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää omat tietonsa maksuttomasti kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Omia tietoja voi korjata suoraan tilin hallinnasta.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.